Comunicat de presa

Privind incheierea proiectului cu titlul TRANSFER DE CUNOSTINTE CATRE MEDIUL PRIVAT IN DOMENIUL ENERGIE AVAND LA BAZA EXPERIENTA STIINTIFICA A ICPE-CA

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE–CA (INCDIE ICPE-CA) din Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 313, Sector 3, anunta finalizarea proiectului „Transfer de cunostinte catre mediul privat in domeniul energie avand la baza experienta stiintifica a ICPE-CA”, proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in baza contractului de finantare incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare in calitate de Organism Intermediar (OI), in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Competitivitate (POC) in cadrul Axei prioritare 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare (CDI) in sprijinul Competitivitatii Economice si Dezvoltarii Afacerilor, actiunea 1.2.3. – Parteneriate pentru transfer de cunostinte.

Conform contractului de finantare, valoarea totala a proiectului a fost de 17.049.512 lei. Valoarea eligibila nerambursabila acordata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) a fost de 11.302.635 lei, iar valoarea eligibila nerambursabila acordata din bugetul national a fost 2.197.365 lei.

Durata de implementare a proiectului a fost de 84 luni.

Proiectul a fost implementat in regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Nord Est, Sud Muntenia si regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de cresterea gradului de transfer al competentelor CDI intre Departamentul de Eficienta in Conversia si Consumul de Energie (ECCE) al INCDIE ICPE-CA si mediul privat, in domeniul Energie, Mediu si Schimbari Climatice.

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate

Persoana de contact: Director de proiect Dr. ing. Sergiu Nicolaie, Tel.: 021.346.72.31, +40.755.015.610, Fax: 021.346.82.99, e-mail: sergiu.nicolaie@icpe-ca.ro.

februarie 2nd, 2024 by