Category: Fonduri Europene

mai 28th, 2024 by Ovidiu

Data : 28.05.2024

RVI DEVELOPMENT SRL, cod de identificare fiscală 35322106, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 35322106, cu sediul în Intrarea Doaga, Nr. 10, Etaj Parter, Municipiul Piteşti, Județ ARGEȘ, anunță finalizarea proiectului nr. 275/POC/411/AS/159282, intitulat: „RVI DEVELOPMENT SRL” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 11.01.2023

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.174.881,13 lei , din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de e 2.472.049,50 lei , echivalentă cu 75 % % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului: Refacerea capacității de reziliență a firmei SC RVI DEVELOPMENT SRL, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții în domeniul codului CAEN 4120, necesare capacităților de prestare servicii pentru realizarea de investiții în retehnologizare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea productivității muncii cu 15% până în anul 3 de sustenabilitate.

2. Angajarea a doi noi salariați pe parcursul perioadei de implementare.

3. Achiziționarea până la finalul perioadei de implementare a unei macarale turn fără cabină fără șasiu.

4. Achiziționarea până la finalul perioadei de implementare a unei macarale turn cu șasiu.

5. Achiziționarea până la finalul perioadei de implementare a unui buldoexcavator.

6. Achiziționarea până la finalul perioadei de implementare a unei pompe staționare beton.

 Rezultatele  obținute, care reies din obiectivele specifice sunt:

 • O macara turn fără cabină fără șasiu achiziționată 
 • O macara turn cu șasiu achiziționată
 • Un buldoexcavator achiziționat.
 • O pompă staționară beton achiziționată.
 • Informare si publicitatea din proiect realizate:

-un comunicat de presa la inceperea implementarii proiectului

-un comunicat de presa la finalizarea proiectului

-placute si etichete

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:

RĂDULESCU VLAD-IONUȚ

email:casacumperiro@gmail.com 

telefon: 0726373737

Posted in Fonduri Europene

mai 28th, 2024 by Ovidiu

Data : 28.05.2024

VOK ART CONTEMPORANĂ SRL, cod de identificare fiscală 31497882, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2913/2016, cu sediul în Calea Giulești, Nr. 109, , Municipiul București, Județ București, anunță finalizarea proiectului nr. 290/POC/411/AM/ 161220, intitulat: „VOK ARTA CONTEMPORANĂ”, cod smys 161220 cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare     Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,  Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 28.05.2024

Valoarea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.056.363,00 lei , din care suma finanțării primite din Programul Operațional Competitivitate este de e 810.568,50 lei , echivalentă cu 95 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului: Refacerea capacității de reziliență a firmei VOK ARTA CONTEMPORANA SRL, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții în domeniul codului CAEN 9604, necesare capacităților de prestare servicii pentru realizarea de investiții în retehnologizare

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea productivității muncii cu 15% până în anul 3 de sustenabilitate 

2. Angajarea și menținerea a două noi locuri de muncă pe parcursul perioadei de implementare 

3. Achiziționarea de echipamente necesare pentru creșterea calității, diversității și valorii serviciilor oferite 

4. Eficientizarea activității prin scăderea costurilor cu energia prin instalarea de un sistem de panouri solare fotovoltaice. 

Rezultatele obținute, care reies din obiectivele specifice sunt:

 1. Achizitia si instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice
 2. Achizitia de echipamente necesare:

-echipament remodelare corporala si tratamente faciale

-aparat de remodelare corporala

-aparat topire grasimi

-aparat bronzare vertical

-nebulizator dezinfectie

-aparat criolipoliza

-pat cosmetica cu apa

-aparat slabit cu infrarosu

-laptop

-imprimanta laser

-birou receptie 

-raft prezentare

 1. Informare si publicitatea din proiect realizate:

-un comunicat de presa la inceperea implementarii proiectului

-un comunicat de presa la finalizarea proiectului

-placute si etichete

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:

Balaj Claudiu Mihai

email: contact@academiavok.ro 

telefon: 0748.229.266

Posted in Fonduri Europene

mai 28th, 2024 by Ovidiu

Data : 28.05.2024

ROM CONSTRUCT REALE ESTATE SRL, cod de identificare fiscală 29844660, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J3/292/2012, cu sediul în județul ARGEŞ, Str. CÂMPULUNG 2, localitatea Piteşti, cod poștal 110147, anunță finalizarea proiectului nr. 366/POC/411/AS/159576, intitulat: „ROM CONSTRUCT REALE ESTATE SRL” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 21.01.2023

Valoarea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.097.335,65 lei , din care suma finanțării primite din Programul Operațional Competitivitate este de 2.472.050 lei, echivalentă cu 95 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului: Refacerea capacității de reziliență a firmei SC ROM CONSTRUCT REALE ESTATE SRL, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții în domeniul codului CAEN 4120, necesare capacităților de prestare servicii pentru realizarea de investiții în retehnologizare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea productivității muncii cu 20% până în anul 3 de sustenabilitate.

2. Angajarea a doi noi salariați pe parcursul perioadei de implementare.

3. Achiziția până la finalul perioadei de implementare a unui electrostivuitor

4. Achiziția până la finalul perioadei de implementare a unei autoutilitare electrice.

5. Achiziția până la finalul perioadei de implementare a unui sistem de cofraj planșee (1310 mp).

6. Achiziția până la finalul perioadei de implementare a unui sistem de cofraj diafragme (391 mp).

7. Achiziționarea și instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice de 45 KWp la punctul de lucru al firmei din Valea Mare Podgoria, Ștefănești, Județul Argeș

Rezultatele obținute, care reies din obiectivele specifice sunt:

 1. Achizitia a doua electrostivuitoare
 2. Achizitia unei autoutilitare electrice
 3. Achizitia unui sistem de cofraj planse si un sistem de cofraj diagragme
 4. Achizitia si instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice de 47KWp
 5. Informare si publicitatea din proiect realizate:

-un comunicat de presa la inceperea implementarii proiectului

-un comunicat de presa la finalizarea proiectului

-placute si etichete

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:

RADULESCU AMALIA-CRISTINA

email:romconstructrealeestate@gmail.com

telefon: 0724597002     

Posted in Fonduri Europene

decembrie 29th, 2023 by Ovidiu

Comunicat de presă

29.12.2023

DMN NOTA PROGRESS SRL, cod de identificare fiscală 39585245, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J11/392/2018, cu sediul în Libertății, Nr. 35, , Municipiul Caransebeș, Județ Carș Severin, derulează începând cu data de 21.02. 2023 proiectul nr. 202/POC/411/AS/159282, intitulat: „DMN NOTA PROGRESS SRL” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 08.01.2023

Valoarea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.916.138,00 lei , din care suma finanțării primite din Programul Operațional Competitivitate este de 1.142.325,00 lei , echivalentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele realizate, care reies din obiectivele specifice sunt:

 • 10 camere remobilate și redotate – dotările includ mobilier, recuperatoare de căldură 
 • Dotarea recepției și spațiu comun – dotările includ sistem Infotouch și platforma software aferentă, echipamente captare automata date de identitate, echipamente servicii comune (spălătorie), mobilier etc 
 • Securizarea și dotarea spațiului exterior – dotarea cu sistem de supraveghere, sistem de iluminat exterior 
 • Instalarea unui sistem de producție energie electrică pe bază panouri fotovoltaice – dotare hotel cu sistem de panouri fotovoltaice 
 • Instalarea unui sistem de încălzire modern bazat pe pompe de căldură – dotarea cu pompe de căldură, centrala termica 
 • Instalarea unui sistem de recepție virtuală – dotare cu sistem infotouch si platforma software aferenta, sistem de captare automata a datele de identitate 
 • Dotarea recepției cu echipamente IT – dotare cu laptop, calculator, tableta si telefoane 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:

Dena Nicoleta

email:nicoleta.dena@hotelarmando.ro 

telefon: 0725.414.363

Posted in Fonduri Europene

mai 23rd, 2023 by Ovidiu

23.05.2023

RVI DEVELOPMENT SRL cu sediul în Intrarea DOAGA, Nr. 10, Etaj Parter, Municipiul Piteşti, Județ ARGEȘ anunță derularea unui proces de achiziție (furnizare) a unui buldoexcavator în cadrul proiectului derulat de aceasta prin Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive – ajutor de stat”.

Durata maximă a contractului este de 6 luni, cu un termen de livrare de maxim 5 luni de la data semnării contractului de furnizare.

Valoarea estimată a contractului este de 489.500 lei + TVA.

Ofertele se depun fizic la sediul societății sau prin email la adresa de email casacumperiro@gmail.com în termen de 6 zile de la publicarea anunțului (până pe 31 mai 2023, ora 18.00).

Ofertanții trebuie să fie societăți comerciale autorizate pentru furnizarea echipamentelor, în acest sens depunând documente doveditoare (certificator constatator ONRC) conform cererii de ofertă atașate.

Mai multe detalii puteti găsi aici:

https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/38194/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-beneficiari-priva%C8%9Bi-%C2%A0achizitie-buldoexcavator

Persoana de contact: RĂDULESCU VLAD-IONUȚ

Telefon: 0726373737

Email: casacumperiro@gmail.com

Posted in Fonduri Europene

mai 17th, 2023 by Ovidiu

Beneficiar: Municipiul București
Partener: Direcția Generală Anticorupție

Obiectivul general al acestui proiect a fost reprezentat de consolidarea sistemului de  management anticorupție, creșterea eticii, transparenței, integrității și competenței la nivelul  administrației locale din București. 

 175 de angajați cu funcții de conducere și de execuție din structurile de verificare/  control, consilieri de etică, responsabili ai Strategiei Naționale Anticorupție din cadrul  Primăriei Municipiului București și al instituțiilor aflate în subordonare/ coordonare au  participat în perioada decembrie – martie la cele 8 sesiuni de instruire în domeniul prevenirii  corupției, transparenței, eticii și integrității realizate de experții Direcției Generală  Anticorupție. 

 De asemenea, în perioada septembrie 2022 – ianuarie 2023 au fost demarate un sondaj  de opinie în rândul cetățenilor – numărul total de răspunsuri colectate a fost de 1815 și o  cercetare sociologică în rândul personalului Primăriei Municipiului București și al instituțiilor  aflate în subordonare/ coordonare – volumul eșantionului cuprins în analiză a fost de 958 de  angajați cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală. 

 În cadrul campaniei de conștientizare au fost distribuite 370 de afișe și 500 de pliante  către instituțiile aflate în subordonare/ coordonarea Primăriei Municipiului București oferind  informații relevante despre proiect. 

 Un alt obiectiv urmărit de acest proiect a fost implicarea cetățenilor în combaterea  fenomenului corupției din administrația publică locală. Astfel, pe lângă posibilitatea de  sesizare scrisă la organele competente, cetățenii au putut sesiza fapte de corupție și la linia  telefonică gratuită:

0800.806.806  

 CALL CENTER ANTICORUPȚIE  

Proiectul, care a fost implementat în baza unei finanțări nerambursabile acordate prin  Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație și  sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței,  eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, a fost prevăzut a se derula în  Municipiul București în perioada 09.06.2022 – 08.10.2023 și are o valoare totală de 301.898,59  lei, valoarea cofinanțării UE fiind de 203.499,67 lei.

Posted in Fonduri Europene

mai 5th, 2023 by Ovidiu

Comunicat de presă

05.05.2023

NICOGRI-COM 96 S.R.L. cu sediul în Municipiul Bucresti, a derulat, începând cu data de 21 noiembrie 2022 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru NICOGRI-COM 96 S.R.L., proiect  nr. RUE M2-AGRI-3385, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr. 61/2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE Bucuresti, respectiv 24 iunie 2022.

Valoarea proiectului a fost de 682.810,20 lei (valoarea totala) din care : 593.748,00 lei grant si 89.062,20 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in Municipiul Bucureşti, Strada MAIOR ALEXANDRU CAMPEANU, nr. 15.

Obiectul contractului l-a reprezentat ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului a fost de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact: GRINZEANU Mircea

Website : https://lamirceamacelaru.ro/

Email: info@lamirceamacelaru.ro

Telefon :0722 440 223

Posted in Fonduri Europene

mai 2nd, 2023 by Ovidiu

Comunicat de presă

02.05.2023

ALI-CRIST IMPEX S.R.L. cu sediul în Municipiul Bucuresti, a derulat, începând cu data de 8 noiembrie 2022, proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru  ALI-CRIST IMPEX S.R.L., proiect  nr. RUE M2-AGRI-2312 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE Bucuresti, respectiv 23 iunie 2022.

Valoarea proiectului a fost de 682.810,20 lei (valoarea totala) din care : 593.748,00 lei grant si 89.062,20 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in Municipiul Bucureşti, B-dul. IULIU MANIU, nr. 220, cod poştal 061126, SECTOR 6.

Obiectul contractului l-a reprezentat ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact: Georgica VADUVA

E-mail: george.vaduva60@gmail.com

Telefon: 0722622815

Posted in Fonduri Europene

mai 2nd, 2023 by Ovidiu

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional  Competitivitate 2014-2020.

Comunicat de presă

 02.05.2023 

AGAPITOS TRADING SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD – 412” proiect nr. RUE 636 înscris în cadrul Măsurii ” Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituită prin OUG, nr. 61 din 06 mai 2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 24.06.2022.

Obiectivul proiectului a constat in sprijinirea activității economice a AGAPITOS TRADING S.R.L. prin acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului de înscriere şi a documentaţiei aferente, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, denumită, în continuare, Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr.61/2022.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

 • menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
 • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 666.680,25 lei (valoarea totala) din care: 579.721,95 lei grant si 86.958,3 lei cofinanțare.

Date de contact:

Persoană de contact: Agapitos Ioannis

Telefon: 0213266095

E-mail: office@agapitos.ro

Posted in Fonduri Europene

aprilie 28th, 2023 by Ovidiu

28.04.2023

CRISTALIN VITAL S.R.L. cu sediul în Municipiul Bucuresti a derulat, începând cu data de 8 noiembrie 2022 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRO-FOOD pentru  CRISTALIN VITAL S.R.L., proiect  nr. RUE M2-AGRI-2590, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE Bucuresti, respectiv 23 iunie 2022.

Valoarea proiectului este de 682.810,20 lei (valoarea totala) din care : 593.748,00 lei grant si 89.062,20 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in Municipiul Bucureşti, Strada Bibescu Voda, nr. 1, Bloc P4, Unitatea 69, SECTOR 4.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRO-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact: Georgica Vaduva

Email: office@theharp.ro, Telefon: 0722622815

Posted in Fonduri Europene