Category: Fonduri Europene

mai 23rd, 2023 by Ovidiu

23.05.2023

RVI DEVELOPMENT SRL cu sediul în Intrarea DOAGA, Nr. 10, Etaj Parter, Municipiul Piteşti, Județ ARGEȘ anunță derularea unui proces de achiziție (furnizare) a unui buldoexcavator în cadrul proiectului derulat de aceasta prin Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive – ajutor de stat”.

Durata maximă a contractului este de 6 luni, cu un termen de livrare de maxim 5 luni de la data semnării contractului de furnizare.

Valoarea estimată a contractului este de 489.500 lei + TVA.

Ofertele se depun fizic la sediul societății sau prin email la adresa de email [email protected] în termen de 6 zile de la publicarea anunțului (până pe 31 mai 2023, ora 18.00).

Ofertanții trebuie să fie societăți comerciale autorizate pentru furnizarea echipamentelor, în acest sens depunând documente doveditoare (certificator constatator ONRC) conform cererii de ofertă atașate.

Mai multe detalii puteti găsi aici:

https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/38194/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-beneficiari-priva%C8%9Bi-%C2%A0achizitie-buldoexcavator

Persoana de contact: RĂDULESCU VLAD-IONUȚ

Telefon: 0726373737

Email: [email protected]

Posted in Fonduri Europene

mai 17th, 2023 by Ovidiu

Beneficiar: Municipiul București
Partener: Direcția Generală Anticorupție

Obiectivul general al acestui proiect a fost reprezentat de consolidarea sistemului de  management anticorupție, creșterea eticii, transparenței, integrității și competenței la nivelul  administrației locale din București. 

 175 de angajați cu funcții de conducere și de execuție din structurile de verificare/  control, consilieri de etică, responsabili ai Strategiei Naționale Anticorupție din cadrul  Primăriei Municipiului București și al instituțiilor aflate în subordonare/ coordonare au  participat în perioada decembrie – martie la cele 8 sesiuni de instruire în domeniul prevenirii  corupției, transparenței, eticii și integrității realizate de experții Direcției Generală  Anticorupție. 

 De asemenea, în perioada septembrie 2022 – ianuarie 2023 au fost demarate un sondaj  de opinie în rândul cetățenilor – numărul total de răspunsuri colectate a fost de 1815 și o  cercetare sociologică în rândul personalului Primăriei Municipiului București și al instituțiilor  aflate în subordonare/ coordonare – volumul eșantionului cuprins în analiză a fost de 958 de  angajați cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală. 

 În cadrul campaniei de conștientizare au fost distribuite 370 de afișe și 500 de pliante  către instituțiile aflate în subordonare/ coordonarea Primăriei Municipiului București oferind  informații relevante despre proiect. 

 Un alt obiectiv urmărit de acest proiect a fost implicarea cetățenilor în combaterea  fenomenului corupției din administrația publică locală. Astfel, pe lângă posibilitatea de  sesizare scrisă la organele competente, cetățenii au putut sesiza fapte de corupție și la linia  telefonică gratuită:

0800.806.806  

 CALL CENTER ANTICORUPȚIE  

Proiectul, care a fost implementat în baza unei finanțări nerambursabile acordate prin  Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație și  sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței,  eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, a fost prevăzut a se derula în  Municipiul București în perioada 09.06.2022 – 08.10.2023 și are o valoare totală de 301.898,59  lei, valoarea cofinanțării UE fiind de 203.499,67 lei.

Posted in Fonduri Europene

mai 5th, 2023 by Ovidiu

Comunicat de presă

05.05.2023

NICOGRI-COM 96 S.R.L. cu sediul în Municipiul Bucresti, a derulat, începând cu data de 21 noiembrie 2022 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru NICOGRI-COM 96 S.R.L., proiect  nr. RUE M2-AGRI-3385, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr. 61/2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE Bucuresti, respectiv 24 iunie 2022.

Valoarea proiectului a fost de 682.810,20 lei (valoarea totala) din care : 593.748,00 lei grant si 89.062,20 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in Municipiul Bucureşti, Strada MAIOR ALEXANDRU CAMPEANU, nr. 15.

Obiectul contractului l-a reprezentat ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului a fost de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact: GRINZEANU Mircea

Website : https://lamirceamacelaru.ro/

Email: [email protected]

Telefon :0722 440 223

Posted in Fonduri Europene

mai 2nd, 2023 by Ovidiu

Comunicat de presă

02.05.2023

ALI-CRIST IMPEX S.R.L. cu sediul în Municipiul Bucuresti, a derulat, începând cu data de 8 noiembrie 2022, proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru  ALI-CRIST IMPEX S.R.L., proiect  nr. RUE M2-AGRI-2312 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE Bucuresti, respectiv 23 iunie 2022.

Valoarea proiectului a fost de 682.810,20 lei (valoarea totala) din care : 593.748,00 lei grant si 89.062,20 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in Municipiul Bucureşti, B-dul. IULIU MANIU, nr. 220, cod poştal 061126, SECTOR 6.

Obiectul contractului l-a reprezentat ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact: Georgica VADUVA

E-mail: [email protected]

Telefon: 0722622815

Posted in Fonduri Europene

mai 2nd, 2023 by Ovidiu

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional  Competitivitate 2014-2020.

Comunicat de presă

 02.05.2023 

AGAPITOS TRADING SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD – 412” proiect nr. RUE 636 înscris în cadrul Măsurii ” Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituită prin OUG, nr. 61 din 06 mai 2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 24.06.2022.

Obiectivul proiectului a constat in sprijinirea activității economice a AGAPITOS TRADING S.R.L. prin acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului de înscriere şi a documentaţiei aferente, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, denumită, în continuare, Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr.61/2022.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

 • menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
 • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 666.680,25 lei (valoarea totala) din care: 579.721,95 lei grant si 86.958,3 lei cofinanțare.

Date de contact:

Persoană de contact: Agapitos Ioannis

Telefon: 0213266095

E-mail: [email protected]

Posted in Fonduri Europene

aprilie 28th, 2023 by Ovidiu

28.04.2023

CRISTALIN VITAL S.R.L. cu sediul în Municipiul Bucuresti a derulat, începând cu data de 8 noiembrie 2022 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRO-FOOD pentru  CRISTALIN VITAL S.R.L., proiect  nr. RUE M2-AGRI-2590, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE Bucuresti, respectiv 23 iunie 2022.

Valoarea proiectului este de 682.810,20 lei (valoarea totala) din care : 593.748,00 lei grant si 89.062,20 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in Municipiul Bucureşti, Strada Bibescu Voda, nr. 1, Bloc P4, Unitatea 69, SECTOR 4.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRO-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact: Georgica Vaduva

Email: [email protected], Telefon: 0722622815

Posted in Fonduri Europene

aprilie 17th, 2023 by Ovidiu

17.04.2023

VOK ART CONTEMPORANĂ SRL, cod de identificare fiscală 31497882, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2913/2016, cu sediul în Calea Giulești, Nr. 109, , Municipiul București, Județ București, derulează începând cu data de 10.04.2023 proiectul nr. 290/POC/411/AM/161220, intitulat: „VOK ARTA CONTEMPORANĂ” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 10.04.2023

Valoarea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.056.363,00 lei , din care suma finanțării primite din Programul Operațional Competitivitate este de e 810.568,50 lei , echivalentă cu 95 % %din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

1. Creșterea productivității muncii cu 15% până în anul 3 de sustenabilitate 

2. Angajarea și menținerea a două noi locuri de muncă pe parcursul perioadei de implementare 

3. Achiziționarea de echipamente necesare pentru creșterea calității, diversității și valorii serviciilor oferite 

4. Eficientizarea activității prin scăderea costurilor cu energia prin instalarea de un sistem de panouri solare fotovoltaice. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:

Balaj Claudiu Mihai

email:[email protected] 

telefon: 0748.229.266

Posted in Fonduri Europene

aprilie 5th, 2023 by Ovidiu

Data: 05.04.2023

SC RVI DEVELOPMENT SRL, cod de identificare fiscală 35322106, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J3/1670/2015, cu sediul în Intrarea Doaga, Nr. 10, Etaj Parter, Municipiul Piteşti, Județ ARGEȘ, derulează începând cu data de 11.01.2023 proiectul nr. 1821 cod SMIS 159282, intitulat: „RVI DEVELOPMENT SRL” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare  Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 11.01.2023.

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.145.003,24 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate     este de 2.472.049,50 lei, echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

 • Un nivel al productivității muncii de minim 1.126.443 lei/angajat în anul 3 de sustenabilitate – acest obiectiv este rezultat din calculul privind creșterea productivității muncii față de anul de referință (2020) cu 15%. 
 • Doi angajați suplimentari.
 • O macara turn fără cabină fără șasiu achiziționată.
 • O macara turn cu șasiu achiziționată.
 • Un buldoexcavator achiziționat.
 • O pompă staționară beton achiziționată.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact: RĂDULESCU VLAD-IONUȚ

Website: – 

E-mail: [email protected]

Telefon: 0726373737

Fax: –

Posted in Fonduri Europene

martie 1st, 2023 by Ovidiu

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional  Competitivitate 2014-2020

Comunicat de presă

 01.03.2023 

PROD AVICOM SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD – 412” proiect nr. RUE 122 înscris în cadrul Măsurii ” Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituită prin OUG, nr. 61 din 06 mai 2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 23.06.2022.

Obiectivul proiectului a constat in sprijinirea activității economice a PROD AVICOM S.R.L. prin acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului de înscriere şi a documentaţiei aferente, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, denumită, în continuare, Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr.61/2022.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

 • menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
 • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 149.698,09 lei (valoarea totala) din care: 130.172,25 lei grant si 19.525,84 lei cofinanțare.

Date de contact:

Persoană de contact: Ciofoaia Carmen-Mihaela

Telefon: 0722493567

E-mail: [email protected]

Posted in Fonduri Europene

martie 1st, 2023 by Ovidiu

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional  Competitivitate 2014-2020

Comunicat de presă 

01.03.2023

AGRO STEF EXPRES SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD – 412” proiect nr. RUE 1398 înscris în cadrul Măsurii ” Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituită prin OUG, nr. 61 din 06 mai 2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 24.06.2022.

Obiectivul proiectului a constat in sprijinirea activității economice a AGRO STEF EXPRES S.R.L. prin acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului de înscriere şi a documentaţiei aferente, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, denumită, în continuare, Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr.61/2022.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

 • menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
 • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 135.487,37 lei (valoarea totala) din care: 117.815,10 lei grant si 17.672,27 lei cofinanțare.

Date de contact:

Persoană de contact: Dumitrescu Marian-Stefanita

Telefon: 0722347407

E-mail: [email protected]

Posted in Fonduri Europene