activitatea-de-well-permitting
decembrie 13th, 2022 by jrazvan

Activitatea de well permitting reprezintă obținerea autorizațiilor și avizelor pentru activități de amplasare a sondelor petroliere de explorare și de exploatare.

Ce implică activitatea de well permitting?

Resursele de petrol sunt situate în subsolul țării noastre și fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român.

Petrolul este  o substanță minerală combustibilă care este realizată din amestecuri de hidrocarburi naturale care sunt acumulate în scoarța terestră și care la suprafață se prezintă în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale, lichidă sau sub formă de țiței și condensat.

Gazele naturale cuprind  gaze libere din zăcăminte de gaz metan, gazele sunt dizolvate în țiței dar și gaze care rezultă din extracția amestecurilor de gaz condensat.

Activitatea de amplasare a sondelor petroliere de explorare și de exploatare are nevoie de mai multe acorduri care pot fi obținute cu cea mai mică ușurință dacă vei colabora cu o companie specializată.

Iată care sunt autorizațiile și avizele de care ai nevoie:

Acord petrolier

Acordul petrolier este un act juridic încheiat între autoritatea competentă și una sau mai multe persoane juridice române sau străine. Acest act se încheie în vederea realizarii unor operațiuni petroliere și a concesiunii bunurilor necesare realizării acestora.

Cadastru extractiv

Cadastrul extractiv reprezintă cadastrul de specialitate și reprezintă un subsistem de evidență și de inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente operațiunilor petroliere precum: terenuri, construcții și instalații.

Cartea petrolieră

Cartea petrolieră este instrumentul de evidență care cuprinde foarte multe aspecte. În acest document vei regăsi următoarele:

· Toate  datele cu privire la regimul juridic al suprafețelor aferente perimetrului și explorare, proprietatea terenului, situație topografică a lucrărilor aferente operațiunilor petroliere, a resurselor de petrol și de producție

· Date cu  privire  la delimitarea perimetrelor și operațiunilor petroliere realizate în fazele de prospectiune și explorare

Concesiunea petrolieră

Concesiunea petrolieră este  operațiunea juridică prin care statul română în calitate de concedent transmite pe o anumită perioadă de timp unei persoane în calitate de concesionar dreptul și obligația de a realiza pe risc și pe cheltuială proprii operațiuni petroliere, dreptul de a utiliza bunurile aflate în propritate publică și care sunt necesare în vederea realizării operațiunilor petroliere.

Ce  reprezintă explorarea?

Explorarea este ansamblul de lucrări realizate de la suprafață pentru extragerea petrolului, colectarea , tratarea și transportul dar și tranzitul acestuia în conductele magistrale.

Explorarea semnifică un ansamblu de studii și de operațiuni care se realizează în scopul cunoașterii condițiilor geologice de acumulare a petrolului și care cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora dar și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare.

Avantajele obținute prin colaborarea cu Eco Geodrum

· Compania menține relații cu autoritățile competențe

· Compania elaborează documentații pentru obținerea avizelor și autorizațiilor

· Compania menține legături cu primarii, agenții și consilii județene

· Compania depune la timp documentațiile elaborate

· Compania reprezintă beneficiarii în ședințe

· Compania reprezintă beneficarii în comisiile tehnice de avizare

Eco Geodrum este compania care te poate ajuta în realizarea proiectului pe care îl dorești. Colaborează cu aceștia și vei fi complet mulțumit.

Posted in Advertising Tagged with: , , ,