Acte Necesare pentru Schimbarea Permisiului Auto în 2024

Descoperă informații vitale despre modificările privind schimbarea permisului auto în 2024 și află care sunt documentele necesare pentru a-ți actualiza documentul în funcție de circumstanțele tale specifice. Indiferent dacă dorești să faci schimbarea din cauza expirării termenului de valabilitate sau în situații precum pierdere, deteriorare sau furt, procesul de obținere a noului permis este simplificat cu ajutorul acestui ghid detaliat.

Acte Necesare pentru Schimbarea Permisiului Auto în 2024

 1. Cerere Schimbare Permis:
  • Completează cererea de schimbare a permisului, disponibilă la ghișeul de schimbare permise auto, și semnează-o.
 2. Buletin sau Carte de Identitate:
  • Prezintă buletinul sau cartea de identitate a titularului, în original și copie, pentru a dovedi domiciliul sau reședința în România.
 3. Dovada Plății Taxei pentru Permisiul de Conducere:
  • Efectuează plata taxei pentru permisul de conducere în valoare de 89 de lei.
 4. Fișa Medicală pentru Schimbarea Permisiului Auto:
  • Furnizează o fișă medicală emisă de o unitate medicală autorizată, atestând aptitudinea titularului de a conduce autovehiculele din categoria solicitată.
 5. Pentru Cetățenii Străini:
  • Prezintă carte de rezidență, permis de ședere, certificat de înregistrare însoțit de pașaport sau pașaport diplomatic/serviciu, în original și copie.

Schimbarea permisului auto în 2024 poate fi realizată atât înainte, cât și după expirarea termenului de valabilitate, dar este obligatorie efectuarea vizitei medicale înainte de demararea procesului.

Acte Necesare pentru Preschimbarea Permisiului Auto Străin

 1. Cerere pentru Preschimbare Permisiu Auto:
  • Completează cererea specifică pentru preschimbarea permisului auto, disponibilă la ghișeul dedicat schimbărilor de permise auto.
 2. Permisul de Conducere Național Străin și Traducerea Legalizată:
  • Prezintă permisul de conducere național eliberat de autoritățile străine, în original. Dacă este necesar, furnizează și traducerea legalizată în limba română.
 3. Document de Identitate al Solicitantului:
  • În cazul cetățenilor străini: pașaportul și certificatul de înregistrare, permisul de ședere sau cartea de rezidență în România.
  • În cazul cetățenilor români: cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate.
 4. Fișa Medicală:
  • Completează fișa medicală la o unitate de asistență medicală autorizată. Acest document atestă aptitudinea titularului de a conduce autovehiculele din categoriile specificate în permisul de conducere.
 5. Dovada Plății Taxei pentru Permisiu de Conducere:
  • Efectuează plata taxei pentru permisul de conducere în valoare de 89 de lei. Acest pas este esențial pentru finalizarea procesului.

Acte Necesare pentru Schimbarea Permisiului Auto Pierdut sau în Cazul Schimbării Numelui

Descoperă procesul structurat pentru schimbarea permisului auto în caz de pierdere sau modificare a numelui. Iată ce acte sunt necesare pentru a efectua aceste modificări esențiale:

 1. Cerere pentru Schimbare Permisiu Auto:
  • Completează cererea de schimbare a permisului, disponibilă electronic la ghișeu, și semnează-o. Dacă se solicită prin corespondență sau e-mail, descarcă formularul de cerere.
 2. Actul de Identitate al Titularului:
  • Prezintă actul de identitate original și copie, din care să rezulte că titularul are domiciliul sau reședința în România.
 3. Dovada Plății Taxei pentru Permisiul de Conducere (89 lei):
  • Realizează plata taxei specificate pentru permisul de conducere.
ianuarie 22nd, 2024 by