Măsuri de siguranță necesare pe șantier: care sunt regulile?

Activitățile industriale sunt esențiale pentru orice economie modernă și trebuie abordate în funcție de obiectul de activitate, care diferă considerabil de la un sector la altul. Există însă o preocupare constantă, indiferent de domeniul sau de mărimea companiilor: necesitatea aplicării unor măsuri de securitate în muncă pentru desfășurarea activității fără incidente, pericole sau riscuri.

În acest sens cele mai importante măsuri de siguranță necesare pe un șantier sunt următoarele:

Respectați normele de protecție a muncii pe șantier

Trebuie respectate în întregime normele de protecția muncii în domeniul construcțiilor, pentru că activitățile de pe șantier au un grad ridicat de risc:  muncă la înălțime, manipularea materialelor de construcție, manevrarea uneltelor și dispozitivelor de lucru, utilizarea de substanțe cu potențial toxic etc.

Setul de norme pentru protecția muncii pe șantier cuprinde:

  • inspectarea zonelor de lucru pentru fiecare angajat și fiecare echipă în parte, cu identificarea și explicarea riscurilor prezente, urmată de instructajul pentru muncă în siguranță și cu respectarea condițiilor legale;
  • evaluarea riscurilor de pe tot lanțul productiv pentru a se asigura protecția angajaților;
  • identificarea unor soluții eficiente și aplicarea de proceduri pentru amorsarea riscurilor existente sau potențiale;
  • organizarea zonelor de lucru cu respectarea normelor tehnice și de securitate în muncă.

Asigurați echipamentele de protecție pentru șantier

Cele mai importante măsuri de siguranță se referă la asigurarea echipamentelor și dispozitivelor de protecție care sunt specifice pentru domeniul construcțiilor: 

Plase de protecție pentru activitatea de șantier

Pentru activitatea pe șantier sunt necesare sisteme profesionale de plase de protecție industriale care să aibă caracteristici de înaltă tenacitate pentru utilizări industriale, tehnice și specializate, și să beneficieze de certificări europene pe baza unor standarde stricte.

Măsurile de siguranță necesită dotarea cu plase de protecție anticădere, pentru montaje verticale sau orizontale, dar și cu plase tip platformă de mers.

La achiziționarea acestor echipamente de protecție pentru șantier verificați standardul EN 1263-1 care stabilește caracteristicile tehnice pe care trebuie să le respecte plasele de protecție și accesoriile necesare, plus standardul EN 1263-2 care detaliază normele privind instalarea corectă și sigură în vederea unei utilizări intensive.

Îmbrăcăminte de protecție pentru munca pe șantier 

Cele mai importante articole din îmbrăcămintea de protecție specifică pentru munca pe șantier sunt mănușile (termoizolante, electroizolante, antiacide, pentru protecție la manipularea materialelor), încălțămintea (cizme de cauciuc anticorozive, bocanci din piele antiperforație), salopeta de lucru și casca de protecție care trebuie obligatoriu purtată atunci când muncitorii se află pe șantier..

Echipamente de protecție pentru munca la înălțime 

Acest tip de echipament de protecție este absolut necesar pentru muncitorii care lucrează pe schele, macarale, stâlpi electrici, acoperișuri, ziduri exterioare. În funcție de specificul activității, există seturi standard de echipamente pe care constructorii trebuie să le poarte atunci când lucrează la înălțime. Cele mai cunoscute articole pentru protecție sunt: centuri de poziționare lombară, frânghii de siguranță, mijloace de legătură, anse, carabiniere, accesorii, trepied, opritoare de cădere retractabile. 

Verificați periodic utilajele și uneltele utilizate pe șantier

Printre măsurile de siguranță necesare pe șantier se numără și inspecțiile periodice la utilajele din dotare, pentru a se verifica starea de funcționare și respectarea regulilor specifice de siguranță și protecție.

Trebuie să fie asigurate zone separate pentru vehicule şi muncitori, iar dacă acest lucru nu este posibil, este obligatoriu să fie montate bariere, plase de protecție, indicatoare de avertizare.

Se impune stabilirea unor sensuri unice de deplasare pentru vehicule sau o zonă de întoarcere. În măsura în care spațiul nu permite și se utilizează mersul în marșarier, este necesară instruirea unor persoane care să semnalizeze tate manevrele și să se asigure că nu este niciun pericol.

Este necesară revizia periodică a tuturor utilajelor de pe șantier pentru a se verifica toate elementele importante: sisteme de direcţie, mecanisme de frânare și hidraulice, anvelope, oglinzi şi alte elemente de vizualizare. La acestea se adaugă revizia pentru cărucioare, elevatoare, manipulatoare telescopice şi alte echipamente pentru mutarea obiectelor grele.

Trebuie inspectate locurile de amplasare a utilajelor, ca să nu fie așezate pe pante periculoase, să fie ancorate și situate la distanța regulamentară față de excavații, schele, ziduri, străzi, clădiri sau față de alte utilaje de pe șantier.

Regulile pentru siguranța și sănătatea în muncă trebuie respectate cu maximă responsabilitate pe șantier, prin aplicarea măsurilor de siguranță și dotarea cu echipamentele de protecție necesare, astfel încât activitățile să se desfășoare normal, fără riscuri sau incidente. 

mai 27th, 2021 by