Implementarea măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru ABSOLUTE PRO TRAINING SRL

31.03.2021

În data de 29.03.2021, ABSOLUTE PRO TRAINING SRL în calitate de beneficiar al măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 2020, proiect nr. RUE 4423, a început implementarea proiectului.

Obiectivul proiectului îl reprezintă: Diminuarea efectelor economice generate de criza sanitară în contextul crizei provocate de COVID-19, sprijinirea ABSOLUTE PRO TRAINING SRL   .

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

Asigurarea capitalului de lucru pentru ABSOLUTE PRO TRAINING SRL.   

Menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni.

Menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 429.976.26 lei, din care:

373892.40 lei – grant

56083.86 lei – cofinanțare beneficiar

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv de la  29.03.2020 până la 29.03.2021

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate. Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19. Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Date de contact:

ABSOLUTE PRO TRAINING SRL   

Telefon: 0727.35.76.23

E-mail: [email protected]

Website: https://pregatire.net

martie 31st, 2021 by